ვებინარი 04.06.2021

დაინახე რა ხდება შენს ბიზნესში!

რეპორტინგის კარგი სისტემა გჭირდება!

Oracle Analytics Cloud მონაცემთა ანალიტიკისა და რეპორტინგის მარტივი, მოქნილი და საუკეთესო სისტემაა

ვებინარი 04.06.2021, 12.00 - 13.30 


Oracle Analytics Cloud მონაცემთა ანალიტიკის და რეპორტინიგს მარტივი, მოქნილი და საუკეთესო სისტემაა.

KPI– ის ვიზუალიზაცია, არსებული მონაცემების ანალიზი, კანონზომიერებისა და მსგავსებების ძიება - ნებისმიერი თანამედროვე ბიზნესის მართვის პროცესია.

მონაცემთა მომზადებისა და ანალიზის დროს არასათანადო ინსტრუმენტების გამოყენება, ართულებს პროცესს და გვაძლევს ნაკლებად ეფექტურ შედეგებს.

 

Oracle Business Intelligence advantages:

Oracle Analytics არის მონაცემთა ანალიზის გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება განთავსდეს როგორც Cloud-ში, ასევე თქვენს მონაცემთა ცენტრში. იგი აერთიანებს ყველა იმ ინსტრუმენტს, რაც გჭირდებათ მონაცემებთან ეფექტური მუშაობისთვის, დაწყებული მონაცემთა ერთიანი მოდელის აგებიდან, დამთავრებული Machine Learning ინსტრუმენტებით.

advanced-analytics

ვებინარზე ჩვენ: 

     განვიხილავთ Oracle Analytics Cloud– ის და Oracle Analytics– ის სერვერის შესაძლებლობებს, Oracle Cloud-თან ინტეგრაციის უპირატესობებს

 სატესტო გარემოში ვნახავთ გამოყენებისა და ვიზუალიზაციის მაგალითებს

  განვიხილავთ საორენტაციო TCO-ს Oracle Cloud-ის შემთხვევაში

 Live Demo-ს მაგალითზე ვნახავთ პრაქტიკული გამოყენების სიმარტივეს, მონაცემების Cloud-ში ატვირთვით და შედეგის მყისიერი დანახავით

Speakers:

Evgeny Pajitnov

Evgeny Pajitnov

Lead Consultant,
Oracle

Andro

Andro Zhghenti

Oracle Technology Architect,
MUK International

 

Gain comprehensive business intelligence with augmented analytics to help your organization grow through unique insights. Oracle Analytics uses embedded machine learning and artificial intelligence to analyze data from across your organization so you can make smarter predictions and better decisions.

  • Webinar for partners

 

 

 


I agree with the terms of the privacy policy and authorize the use of my personal data legally.

 

თარიღი:

04.06.2021, 12:00 -13:30 

 

მოხარული ვიქნებით თქვენი ნახვით!