БҮРТГҮҮЛСЭН ТАНД БАЯРЛАЛАА.

БҮРТГЭЛ БАТАЛГААЖСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛИЙГ АЖЛЫН 1 ӨДРИЙН ДОТОР ИМЭЙЛЭЭР ИЛГЭЭХ БОЛНО.

ВЭБИНАР ДЭЭР УУЛЗАЯ!